The Orthodox Pages

 

ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟΝ

 

 

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΜΝΟΙ ΤΡΙΑΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΑ

 

ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

 

ΕΙΣ ΤΟΝ Α΄ΗΧΟΝ 

Τὰ Τριαδικά.

Σωματικας μορφσεσι, τν σωμτων δυνμεων, πρς νοερν καὶ ἄϋλον ναγμενοι ννοιαν, κα τρισαγίῳ μελδματι, τρισυποσττου Θετητος, κδεχμενοι λλαμψιν, χερουβικς βοσωμεν· γιος, γιος, γιος εἶ ὁ Θες.

Δξα...

Μετ πασν τν ορανων Δυνμεων, χερουβικς τῷ ἐν ψστοις βοσωμεν, τν Τρισγιον ναπμποντες ανον, γιος, γιος, γιος εἶ ὁ Θες.

Κα νν...

ξεγερθντες τοῦ ὕπνου, προσππτομν σοι γαθ, κα τν γγλων τν μνον, βομν σοι Δυνατ, γιος, γιος, γιος εἶ ὁ Θες, δι τς Θεοτκου λησον μς.

Τὸ Φωταγωγικόν.

τὸ φῶς ἀνατέλλων Κύριε, τὴν ψυχήν μου καθάρισον ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας, προστασίαις τῶν Ἀσωμάτων, καὶ σῶσόν με.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ Β ΗΧΟΝ 

Τὰ Τριαδικά.

κτισε φύσις, ἡ τῶν ὅλων δημιουργὸς τὰ χείλη ἡμῶν ἄνοιξον, ὅπως ἀναγγέλλωμεν τὴν αἴνεσίν σου βοῶντες· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός.

Δξα...

Τς νω δυνμεις μιμομενοι οἱ ἐπ γς, πινκιον μνον προσφρομν σοι γαθ, γιος, γιος, γιος εἶ ὁ Θες.

Κα νν...

Τς κλνης κα τοῦ ὕπνου, ξεγερας με Κριε, τν νον μου φτισον, κα τν καρδαν κα τ χελη μου νοιξον, ες τὸ ὑμνεν σε, γα Τρις, γιος, γιος, γιος εἶ ὁ Θες, δι τς Θεοτκου λησον μς.

 Τὸ Φωταγωγικόν.

Τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, ἐξαπόστειλον Κύριε, καὶ φώτισον τὰ ὄμματα τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας μου, προστασίαις τῶν Ἀσωμάτων, καὶ σῶσόν με.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ Γ ΗΧΟΝ 

Τὰ Τριαδικά.

Πατέρα ἄναρχον, Υἱὸν συνάναρχον, Πνεῦμα συναΐδιον, Θεότητα μίαν χερουβικῶς δοξολογεῖν τολμῶντες λέγομεν· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός.

Δξα...

Τρις μοοσιε καὶ ἀδιαρετε, Μονς τρισυπστατε κα συναδιε, σοὶ ὡς Θε τν γγλων τν μνον κραυγζομεν· γιος, γιος, γιος εἶ ὁ Θες.

Κα νν...

θρον Κριτς πελεσεται, καὶ ἑκστου α πρξεις γυμνωθσονται· λλ φβ κρξωμεν ν τ μσ τς νυκτς· γιος, γιος, γιος εἶ ὁ Θες, δι τς Θεοτκου λησον μς.

 Τὸ Φωταγωγικόν.

ξαπόστειλον τὸ φῶς σου, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ φώτισον τὴν καρδίαν μου, προστασίαις τῶν Ἀσωμάτων, καὶ σῶσόν με.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ Δ΄ΗΧΟΝ 

Τὰ Τριαδικά.

Τὸν ἄναρχόν σου Πατέρα, καὶ σέ, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸ πανάγιόν σου Πνεῦμα, χερουβικῶς δοξολογεῖν τολμῶντες, λέγομεν· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός.

Δξα...

ς α τξεις νν τν γγλων ν οραν, κα στσεις φβῳ ἀνθρπων π τς γς, πινκιον μνον προσφρομν σοι γαθ· γιος, γιος, γιος εἶ ὁ Θες.

Κα νν...

Τν νοερν σου λειτουργν, προσφρειν, ο θνητο τν μνον τολμντες, λγομεν· γιος, γιος, γιος εἶ ὁ Θες, δι τς Θεοτκου λησον μς.

 Τὸ Φωταγωγικόν.

τὸ φῶς ἀνατέλλων τῷ κόσμῳ σου, τὴν ἐν σκότει ψυχήν μου ὑπάρχουσαν, ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας καθάρισον, προστασίαις τῶν Ἀσωμάτων, καὶ σῶσόν με.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛ.Α ΗΧΟΝ 

Τὰ Τριαδικά.

μνῳδίας ὁ καιρός, καὶ δεήσεως ὥρα, ἐκτενῶς βοήσωμέν σοι τῷ μόνῳ Θεῷ· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός.

Δξα...

Εκονζειν τολμντες, τ νοερ σου στρατεματα, Τρις ναρχε, στμασιν ναξοις βομν σοι· γιος, γιος, γιος εἶ ὁ Θες.

Κα νν...

ν μτρ παρθενικ χωρηθες, κα τν κλπων το Πατρς μ χωρισθες, σν γγλοις καὶ ἡμς πρσδεξαι, Χριστὲ ὁ Θες, βοντς σοι· γιος, γιος, γιος εἶ ὁ Θες, δι τς Θεοτκου λησον μς.

 Τὸ Φωταγωγικόν.

Φωτοδότα Κύριε, ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου, καὶ φώτισον τὴν καρδίαν μου, προστασίαις τῶν Ἀσωμάτων, καὶ σῶσόν με.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛ.Β ΗΧΟΝ 

Τὰ Τριαδικά.

σωμάτοις στόμασιν, ἀσιγήτοις τὰ Ἑξαπτέρυγα ᾄδουσί σοι τὸν τρισάγιον ὕμνον, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς οἱ ἐπὶ γῆς, ἀναξίοις χείλεσιν αἶνόν σοι ἀναπέμπομεν· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός.

Δξα...

Παριστμενα φβ τ Χερουβεμ, ξιστμενα τρμ τ Σεραφεμ, τν τρισγιον μνον προσφρει, σιγτ φων, μεθ' ν καὶ ἡμες βομεν οἱ ἁμαρτωλο· γιος, γιος, γιος εἶ ὁ Θες.

Κα νν...

Τριαδικς μονδος Θετητα, συγχτῳ ἑνσει δοξσωμεν, κα τν γγλων τν μνον βοσωμεν· γιος, γιος, γιος εἶ ὁ Θες, δι τς Θεοτκου λησον μς.

 Τὸ Φωταγωγικόν.

Προστασίαις Κύριε τῶν Ἀσωμάτων, κατάπεμψον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον.

 

 ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΡΥΝ ΗΧΟΝ 

Τὰ Τριαδικά.

ὑψίστῃ δυνάμει χερουβικῶς ἀνυμνούμενος, καὶ θεϊκῇ δόξῃ ἀγγελικῶς προσκυνούμενος, πρόσδεξαι καὶ ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς, ἀναξίως τολμῶντας κραυγάζειν σοι· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός.

Δξα...

Τῇ ἀπροστ Θετητι, τὴ ἐν Μονδι Τριδι, τν Σεραφεμ τν Τρισγιον ναπμποντες ανον, μετ φβου βοσωμεν· γιος, γιος, γιος εἶ ὁ Θες.

Κα νν...

ς πνον τν κνον, ποθεμνη ψυχ, διρθωσιν πρς γερσιν, δεξον τ Κριτ, καὶ ἐν φβ βησον· γιος, γιος, γιος εἶ ὁ Θες, δι τς Θεοτκου λησον μς.

 Τὸ Φωταγωγικόν.

Διέγειρόν με Κύριε πρός τήν σήν ὑμνῳδίαν, καὶ δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου Ἅγιε, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, καὶ σῶσόν με.

 

 ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛ. Δ' ΗΧΟΝ 

Τὰ Τριαδικά.

ρᾷν σε μὴ τολμῶντα τὰ Χερουβείμ, ἱπτάμενα κραυγάζει ἀλαλαγμῷ, τὸ ἔνθεον μέλος τῆς Τρισαγίας φωνῆς, μεθ' ὧν καὶ ἡμεῖς βοῶμεν οἱ ἁμαρτωλοί· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός.

Δξα...

Ες ορανν τς καρδας χοντες, γγελικν μιμησμεθα τξιν, καὶ ἐν φβ τῷ ἀδεκστ προσπσωμεν, πινκιον νακρζοντες ανον· γιος, γιος, γιος εἶ ὁ Θες.

Κα νν...

Κατακαμπτμενοι τ πλθει, τν μν, κα μ τολμντες τενσαι τῷ ὕψει σου, τν ψυχν σν τ σματι κλναντες, μετὰ Ἀγγλων τν μνον βομν σοι·  γιος, γιος, γιος εἶ ὁ Θες, δι τς Θεοτκου λησον μς.

Τὸ Φωταγωγικόν.

Φς πρχων Χριστ, φτισν με ν σο, προστασαις τν σωμτων, κα σσν με.

 

Ἰστέον, ὅτι τὴν συμπλήρωσιν ἑκάστου Φωταγωγικοῦ ποιοῦμεν οὕτω.

Τῇ Δευτέρᾳ.

Προστασίαις Κύριε τῶν Ἀσωμάτων, καὶ σῶσόν με.

Τῇ Τρίτῃ

Προστασίαις Κύριε τοῦ Προδρόμου, καὶ σῶσόν με.

Τῇ Τετάρτῃ καὶ Παρασκευῇ

Δυνάμει Κύριε τοῦ Σταυροῦ, καὶ σῶσόν με.

Τῇ Πέμπτῃ

Πρεσβείαις Κύριε, τῶν Ἀποστόλων, καὶ σῶσόν με.

Τῷ Σαββάτῳ λέγομεν αὐτὸ δίς.

Ἐν μὲν τῷ πρώτῳ

Πρεσβείαις Κύριε τῶν Ἁγίων σου, καὶ σῶσόν με.

Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ

Πρεσβείαις Κύριε, τῆς Θεοτόκου, καὶ σῶσόν με.