Icon by Rev. Christopher Klitou

St. Thomas, Apostle

6th October