St. Eustathius, Martyr of Mtskheta, Georgia

29th July