Icon by Rev. Christopher Klitou

St. John, Xenophon Maria & Arcadius

26th January