St. Paphnutius, Agathangelus of Esphigmenou & Simeon of Philotheou

 19th April