St. Philip, Abbot of Irap near Novgorod

14th November