Icon by Rev. Christopher Klitou

St. Bartholomew, Apostle

11th June