ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

 

 ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟΝ

ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΟΥ  97KB A4
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ 
  91.5 KB A4
ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (Ψυχοσάββατον)  
112KB A4
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ   
115KB A4
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ  
47.5KB A4
ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ  
50KB A4
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ  
89KB A4
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ   
61.5KB A4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 
90KB A4
ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ  
133KB A4
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 
121KB A4
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (Αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής)
197KB A4
ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
129KB A4
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
128KB A4
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
125KB A4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
111KB A4
ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
108KB A4
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (Ορθοδοξίας)
157KB A4
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ B' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
80KB A4
ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ B' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
78KB A4
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ B' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
70.5KB A4
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ B' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
85.5KB A4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ B' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
73.5KB A4
ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ B' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
69KB A4
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ B' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
108KB A4
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ Γ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
84KB A4
ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ Γ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
82KB A4
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ Γ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
77KB A4
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ Γ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
86KB A4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
78KB A4
ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ Γ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
68KB A4
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ Γ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (Σταυροπροσκυνήσεως)
134KB A4
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
81KB A4
ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
92KB A4
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
121KB A4
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
79.5KB A4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  104KB A4
ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  109KB A4

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 120KB A4
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ Ε' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
75.5KB A4

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ Ε' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 76.5KB A4
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ Ε' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 99KB A4
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ Ε' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (Του Μεγάλου Κανόνος)  276KB A4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ε' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 83.5KB A4

ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ Ε' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (Του Ακαθίστου Ύμνου)  173KB A4
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ Ε' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 119KB A4
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΣΤ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (Προ των Βαϊων)
99KB A4
ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΣΤ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (Προ των Βαϊων)
86KB A4
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΣΤ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (Προ των Βαϊων)
95.5KB A4
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΣΤ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (Προ των Βαϊων) 
86KB A4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΤ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (Προ των Βαϊων) 
141KB A4
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 
114KB A4
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 
191KB A4
ΥΜΝΟΙ ΤΡΙΑΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΑ
70.5KB A4
ΣΤΙΧΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΗΧΟΣ Α'
79.5KB A4
ΣΤΙΧΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΗΧΟΣ Β'
74.5KB A4
ΣΤΙΧΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΗΧΟΣ Γ'
70KB A4
ΣΤΙΧΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΗΧΟΣ Δ'
75KB A4
ΣΤΙΧΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α'
73KB A4
ΣΤΙΧΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β'
71KB A4
ΣΤΙΧΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ
64KB A4
ΣΤΙΧΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ'
74KB A4
 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

 

ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ   252KB A4
ΕΝ ΤΑΙΣ ΩΡΑΙΣ   250KB A4
ΕΝ ΤΩ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  338KB A4
ΕΝ ΤΩ ΑΠΟΔΕΙΠΝΩ   296KB A4

ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ  238KB A4
ΕΝ ΤΑΙΣ ΩΡΑΙΣ  247KB A4
ΕΝ ΤΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ 352KB A4
ΕΝ ΤΩ ΑΠΟΔΕΙΠΝΩ   301KB A4

ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ   249KB A4
ΕΝ ΤΑΙΣ ΩΡΑΙΣ   249KB A4
ΕΝ ΤΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ   333KB A4
ΕΝ ΤΩ ΑΠΟΔΕΙΠΝΩ  147KB A4

ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ   271KB A4
ΕΝ ΤΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ ΜΕΤΑ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  169KB A4

ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ  387KB A4
ΕΝ ΤΑΙΣ ΜΕΓΑΛΑΙΣ ΩΡΑΙΣ   326KB A4
ΕΝ ΤΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ  160KB A4

ΤΩ ΑΓΙΩ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩ ΣΑΒΒΑΤΩ

ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ  339KB A4
ΕΝ ΤΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ ΜΕΤΑ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  191KB A4

ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΩ, ΟΡΘΡΩ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  281KB A4